Συνεργατικές Υπηρεσίες για Εν Κινήσει Εικονικές Κοινότητες

Cooperative Services for Mobile Virtual Communities

Φυλλάδιο Έργου

Αρχική Σελίδα

Το όραμα του WikiZen είναι να ερευνήσει, να σχεδιάσει, να αναπτύξει, να υλοποιήσει και να δοκιμάσει μια καινοτόμα πλατφόρμα βασισμένη σε ΤΠΕ τεχνολογίες που θα τοποθετεί τους χρήστες κινητών τηλεφώνων στο επίκεντρο της υλοποίησης, της παραμετροποίησης και της παράδοσης της υπηρεσίας/προϊόντος. Το έργο σκοπεύει να ενδυναμώσει τους χρήστες κινητών τερματικών δίνοντάς τους τη δυνατότητα σχηματισμού κινητών εικονικών κοινοτήτων – Mobile Virtual Communities (MVCs) με μέλη που έχουν κοινά καθημερινά ενδιαφέροντα (όπως το φαγητό, ο κινηματογράφος, η νυχτερινή διασκέδαση, το ενδιαφέρον για τις ηλεκτρονικές συσκευές, κλπ), και είναι πρόθυμοι να μοιραστούν τα δεδομένα τα οποία παράγουν ή συλλέγουν και προέρχονται από διάφορες πηγές, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και οι υπηρεσίες επίγνωσης του περιβάλλοντος (context aware services). Με τον σχηματισμό των εικονικών κοινοτήτων, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου να βελτιωθεί η καθημερινή τους εμπειρία (π.χ. ο χρήστης μπορεί να ανιχνεύει και να δοκιμάζει ενδιαφέρουσες σχετικές υπηρεσίες, προϊόντα ή καλές προσφορές)

Η ιδέα του WikiZen βασίζεται σε τρεις κύριους πυλώνες:

    • Τους χρήστες κινητών συσκευών που είναι μέλη των εικονικών κοινοτήτων και δρουν όχι μόνο ως καταναλωτές πληροφοριών και υπηρεσιών, αλλά και ως πάροχοι περιεχομένου (χρησιμοποιώντας το λογισμικό WikiZen της κινητής συσκευής).
    • Την κεντρική πλατφόρμα του WikiZen, η οποία συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα δεδομένα, και επιτρέπει τη δημιουργία και την παροχή υπηρεσιών με βάση την κοινότητα.
    • Τις επιχειρήσεις που λειτουργούν ως χρήστες ή ως πελάτες της πλατφόρμας WikiZen, αξιοποιώντας τα στοιχεία που συγκεντρώνονται και επεξεργάζονται στην πλατφόρμα, παρέχοντας εξατομικευμένες υπηρεσίες και στοχευμένο περιεχόμενο στα μέλη της κοινότητας.

 

Το όνομα WikiZen εκφράζει τις έννοιες της συνεργασίας (wiki) και της αξιόπιστης προσωπικής συμμετοχής (citizen) στη συλλογή, επεξεργασία και διάχυση των δεδομένων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και έχουν σημασία σε μια κοινωνική κοινότητα

Η πλατφόρμα WikiZen θα είναι σε θέση να συγκεντρώσει και να αξιοποιήσει ένα σημαντικά ευρύ φάσμα δεδομένων που συλλέγονται είτε αυτόματα και έμμεσα (π.χ. θέση, ιστορικό αγορών, NFC), είτε ρητά (π.χ. καταγεγραμμένες τιμές προϊόντων, αντιδράσεις και γνώμες χρηστών, κ.λπ.). Μέσω της εκμετάλλευσης των προαναφερθέντων δεδομένων, μια ευρεία ποικιλία καινοτόμων σεναρίων χρήσης και εφαρμογών μπορεί να υποστηριχθεί.

Αναζήτηση

Το παρόν έργο εντάσσεται στη Δράση «Συνεργασία 2011-Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς», Θεματικός Τομέας 10 «Υπηρεσίες. Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ): Α.Π. Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης».

Copyright © 2013. All Rights Reserved.